Thông báo về Vòng thi vấn đáp dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 202

  Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiến hành Vòng thi vấn đáp dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2023 (Monbukagakusho). Đại sứ quán Nhật Bản không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kỳ thi viết.

    (1) Thí sinh dự thi vấn đáp
Thí sinh xem kết quả thi viết trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
http://icd.edu.vn/372/ket-qua-ky-thi-viet-va-thong-bao-thi-van-dap-tuyen-chon-luu-hoc-sinh-duoc-cap-hoc-bong-mext-nam-2023.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Cac-hoc-bong-ngoai-ngan-sach/CMS_Detail/2052
Không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kết quả thi viết.

   (2) Lịch thi vấn đáp:
Thi vấn đáp theo hình thức trực tuyến từ ngày 18 tháng 7 (thứ hai) đến ngày 22 tháng 7 (thứ sáu). Thời gian thi vấn đáp được sắp xếp theo từng thí sinh, vì vậy các thí sinh cần kiểm tra cụ thể theo đường link trên trang web của Cục hợp tác quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo ở mục 1. nêu trên. Cán bộ phụ trách vòng thi của Đại sứ quán Nhật Bản sẽ gửi URL cụ thể đến từng thí sinh vào ngày diễn ra phòng vấn.  

   (3) Thông báo kết quả thi vấn đáp:
Kết quả thi vấn đáp sẽ được thông báo trên trang web của Đại sứ quán Nhật Bản và trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vào khoảng cuối tháng 7 năm 2022.

Theo Đại sứ quán

Liên hệ