Đơn hàng đi Nhật - Phía Nam

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
4 NỮ - KIỂM TRA MÁY MÓC - GIFU 4 GIFU 157.700 Yên/ tháng 2023-09-30
02 - PHAY (GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU THÉP) - SAITAMA 2 SAITAMA 168,592 Yên/ tháng 2023-09-30
02 NAM - GIA CÔNG HOÀN THIỆN THẢM - TOKYO 2 TOKYO 175,300 Yên/ tháng 2023-10-12
01 NAM - HÀN TAY - CHIBA 1 CHIBA 170.970 Yên/ tháng 2023-10-11
01 NAM - HÀN TAY - OSAKA 1 OSAKA 170.240 yên/ tháng 2023-09-22
3 NAM - ĐÀO XỚI (CẮT TỈA CÂY XANH) SHIZUOKA 3 SHIZUOKA 156.445 Yên/ tháng 2023-09-22
2 NAM - BẢO DƯỠNG MÁY MÓC - OSAKA 2 OSAKA 177.320 Yên/ tháng 2023-08-28
4 NAM - SƠN KIM LOẠI (PHUN SƠN) - KANAGAWA 4 KANAGAWA 180.000 yên/tháng 2023-08-29
02 NAM - ĐÚC NHỰA ĐÙN THỔI - CHIBA 2 CHIBA 160,000 yên, lương giờ 984 yên 2023-08-25
4 NỮ - ĐÚC NHỰA ĐÙN THÔI - CHIBA 4 CHIBA 160,000 yên ,lương giờ 984 yên 2023-08-25
Liên hệ