Đơn hàng đi Nhật - Phía Nam

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
02 NAM - THI CÔNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG 2 OSAKA 35 Triệu 2022-11-09
2 NAM - TIỆN ( GIA CÔNG KIM LOẠI) 2 AICHI 32 Triệu 2022-10-13
02 NAM - GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI 2 SAGA 30 Triệu 2022-10-20
03 NAM - MẠ ĐIỆN 3 AICHI 28 Triệu 2022-10-17
02 NAM - SƠN XÂY DỰNG 2 SHIZUOKA 30 Triệu 2022-09-21
03 NAM - HÀN TAY 3 OSAKA 158.720 Yên 2022-09-21
02 NAM - HÀN BÁN TỰ ĐỘNG 2 AICHI 28 Triệu 2022-08-30
01 NAM - GIA CÔNG DẬP KIM LOẠI 1 AICHI 30 Triệu 2022-08-01
03 NAM - PHUN SƠN ( PHUN SƠN MỘC GIA DỤNG) 3 AICHI 30 Triệu 2022-08-01
03 NAM - MẠ KẼM 3 AICHI 28 Triệu 2022-07-04
Liên hệ