Đơn hàng đi Nhật - Phía Bắc

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
02 NAM LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ CÁC MÁY ĐIỆN 2 KYOTO 165.670 JPY / tháng 2022-11-25
01 NAM THI CÔNG CHỐNG THẤM NƯỚC 1 KYOTO 190.000 Yên/tháng 2022-11-30
03 NAM DẬP KIM LOẠI 3 IBARAKI 911 yên/giờ 2022-11-07
02 NAM PHUN SƠN OSAKA 2 OSAKA 163.680 Yên 2022-11-04
01 NAM SƠN KIM LOẠI OSAKA 1 OSAKA 177.320 Yên 2022-11-09
01 NAM SƠN KIM LOẠI 1 OSAKA 177.122 Yên 2022-10-24
02 NAM VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA 2 OSAKA 171.779 Yên 2022-10-31
01 NAM CHẾ TẠO SẮT THÉP 1 SAITAMA 160.900 Yên 2022-11-01
03 NAM SƠN KIM LOẠI 3 OSAKA 30,1 Triệu 2022-10-01
6 NAM LẮP ĐẶT KHUNG CỐP PHA-GIA CÔNG KHUNG CỐP PHA 6 OSAKA 32.3 triệu 2022-11-01
Liên hệ