Đơn hàng đi Nhật - Phía Bắc

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
6 NAM Cấp vật liệu bê tông bằng áp lực 6 OSAKA 34.5 Triệu 2021-06-12
TUYỂN 2 NAM LÁI MÁY CẮT TỈA CÂY XANH 2 HYOGO 35.6 Triệu 2021-06-03
TUYỂN 10 NAM GIA CÔNG MÁY 10 OSAKA 35.3 Triệu 2021-06-15
05 NAM KIỂM TRA MÁY MÓC 5 AICHI 35.5 Triệu 2021-05-19
TUYỂN 03 NAM LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO 3 OSAKA 36 Triệu 2021-04-23
TUYỂN 05 NAM GIA CÔNG MỘC 5 SAITAMA 36 Triệu 2021-05-12
TUYỂN 10 NAM ĐÚC NHỰA 10 OSAKA 35.5 Triệu 2021-05-07
Liên hệ