English Japanese Chinese Traditional German

Đơn hàng đi Nhật - Phía Bắc

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
TUYỂN 02 NAM CẤP LIỆU BÊ TÔNG BẰNG ÁP LỰC 2 OSAKA 34.8 Triệu
TUYỂN 4 NAM THAO TÁC MÁY DẬP 4 OSAKA 35 Triệu 2021-08-20
TUYỂN 6 NAM IN ẤN 6 KYOTO 33 Triệu 2021-08-12
TUYỂN 2 NAM/ 2 NỮ GIA CÔNG KIM LOẠI OTO 4 OSAKA 33.2 Triệu 2021-08-26
TUYỂN 3 NAM 4 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ - ĐIỀU KHIỂN MÁY CƠ KHÍ - MẠ ĐIỆN 7 OSAKA 32.5 Triệu 2021-08-25
Tuyển 10 nữ đơn hàng đóng hộp 10 OSAKA 35 Triệu 2021-07-26
TUYỂN 12 NAM SƠN KIM LOẠI 12 OSAKA 34.5 Triệu 2021-07-08
TUYỂN 08 NAM SƠN ÔTÔ 8 OSAKA 33.3 Triệu 2021-07-05
TUYỂN 03 NAM GIA CÔNG KIM LOẠI 3 OSAKA 33 Triệu 2021-06-22
6 NAM Cấp vật liệu bê tông bằng áp lực 6 OSAKA 34.5 Triệu 2021-06-12
Liên hệ