English Japanese Chinese Traditional German

Tham gia chương trình Dự án Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông q

Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (Save the Children) sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại liên kết NGO của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2024 thực hiện Dự án Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng. Bí thư Sasaki Shohei của Đại sứ quán Nhật Bản đã cùng với các thành viên của Tổ chức Cứu trợ trẻ em có chuyến thăm đến nhà văn hóa và trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm tham gia vào chuỗi hoạt động liên quan của dự án này.
  Dự án có đối tượng là 6 xã dân tộc thiểu số nằm ở khu vực vùng núi phía Bắc Việt Nam có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thuộc hai huyện Bắc Yên và Sốp Cộp của tỉnh Sơn La, tiến hành hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình nhằm hướng đến đảm bảo tự túc lương thực thực phẩm trong gia đình cũng như trao đổi nông sản trong vùng, thông qua đó nỗ lực cải thiện sinh kế cho người dân. Ngoài ra, dự án cũng liên kết với các cán bộ trong địa bàn liên quan đến nông nghiệp, y tế và phụ nữ, tiến hành các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các lớp tập huấn, cũng như cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em thông qua các lớp hướng dẫn chế biến bữa ăn dặm… từ đó thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế xã hội trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Theo : https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20240520_scj_vn.html

Liên hệ