Đơn hàng đi Nhật - Phía Bắc

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
02 NAM GIA CÔNG MÁY 2 WAKAYAMA 26 Triệu 2022-01-20
02 NAM VẬN HÀNH MÁY TIỆN 2 AICHI 32.8 Triệu 2022-02-28
02 NAM GIA CÔNG TINH (KHUÔN KIM LOẠI) 2 AICHI 31.6 Triệu 2022-02-17
03 NAM DỰNG GIÀN GIÁO 3 KYOTO 32.6 Triệu 2022-01-31
01 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ ( TIỆN) 1 OSAKA 31,6 Triệu 2021-12-02
04 NAM MẠ KẼM 4 NIIGATA 30 Triệu 2021-11-30
03 NAM LẮP ĐẶT KHUNG CÔP PHA 3 OSAKA 40 Triệu 2021-11-30
01 NAM DỰNG GIÀN GIÁO LƯƠNG CAO 1 HYOGO 38.5 Triệu 2021-11-30
02 NAM DỰNG GIÀN GIÁO 2 HYOGO 36.5 Triệu 2021-11-30
02 NAM CẤP LIỆU BÊ TÔNG BẰNG ÁP LỰC 2 OSAKA 35 Triệu 2021-10-31
Liên hệ