Đơn hàng đi Nhật - Phía Bắc

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
02 NAM THAO TÁC MÁY HÀN CÔNG NGHỆ CAO CẤP 2 KYOTO 32 Triệu 2021-11-30
03 NAM LẮP GHÉP GIÀN GIÁO LƯƠNG ĐẾN 25 MAN 3 OSAKA 33 Triệu 2021-10-31
02 NAM GIÀN GIÁO 2 OSAKA 34.5 Triệu 2021-10-31
3 NAM CẤP LIỆU BÊ TÔNG BẰNG ÁP LỰC 3 NARA 30 Triệu 2021-10-31
02 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG 2 OSAKA 33 Triệu 2021-10-31
TUYỂN 01 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ - HÀN 1 OSAKA 36.5 Triệu 2021-10-31
01 NAM CẤP VẬT LIỆU BÊ TÔNG BẰNG ÁP LỰC 1 NARA 31.4 Triệu 2021-10-29
02 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC 2 HYOGO 33.5 Triệu 2021-10-08
TUYỂN 02 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG 2 OSAKA 34 Triệu 2021-10-01
TUYỂN 4 NAM KẾT CẤU THÉP 4 OSAKA 33.5 Triệu 2021-09-30
Liên hệ