Đơn hàng đi Nhật - Phía Nam

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
01 NAM - SƠN KIM LOẠI (SAITAMA) 1 SAITAMA 180.096 Yên/ tháng 2023-06-22
03 NAM - KẾT CẤU SẮT ( SAITAMA) 3 SAITAMA 159.400 Yên/ tháng 2023-06-22
02 NAM - KẾT CẤU SẮT (SAITAMA) 2 SAITAMA 159.400 Yên/ tháng 2023-06-22
02 NAM - THAO TÁC ĐÓNG SÁCH ( TOKYO) 2 TOKYO 186.260 Yên/ tháng 2023-06-14
1 NAM - Tấm kim loại nội, ngoại thất 1 AICHI 159,400 2023-05-09
2 NAM - Nghề dùng các thiết bị xây dựng 2 YAMANASHI 167,700 YÊN 2023-05-10
04 NAM - KIỂM TRA MÁY MÓC 4 KANAGAWA Về tay 115,000 ~ 140,000 yên/ tháng 2023-02-22
06 NAM - MỘC ( LÀM TRONG XƯỞNG) 6 HYOGO 30 Triệu 2022-12-20
02 NAM - THI CÔNG THIẾT BỊ XÂY DỰNG 2 OSAKA 35 Triệu 2022-11-09
2 NAM - TIỆN ( GIA CÔNG KIM LOẠI) 2 AICHI 32 Triệu 2022-10-13
Liên hệ