Đơn hàng đi Nhật - Phía Nam

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
02 NAM - ĐÚC NHỰA - MIE 2 MIE 173,000 yên/tháng 2023-08-18
01 NAM/ 01 NỮ ĐÓNG SÁCH - CHIBA 2 CHIBA 172,000 Yên/ tháng 2023-08-04
02 NAM - ĐÚC BUỒN LẠNH - KANAGAWA 2 KANAGAWA 186,000 yên /tháng 2023-07-28
01 NAM - SƠN KIM LOẠI - AICHI 1 AICHI 172,200 Yên/ tháng 2023-07-28
02 NỮ - DẬP KIM LOẠI - TỈNH AICHI 2 AICHI 172.000 Yên/ tháng 2023-07-28
02 - SƠN KIM LOẠI - TỈNH AICHI 2 AICHI 166.666 Yên/ tháng 2023-06-15
01 NAM - SƠN KIM LOẠI (SAITAMA) 1 SAITAMA 180.096 Yên/ tháng 2023-06-22
03 NAM - KẾT CẤU SẮT ( SAITAMA) 3 SAITAMA 159.400 Yên/ tháng 2023-06-22
02 NAM - KẾT CẤU SẮT (SAITAMA) 2 SAITAMA 159.400 Yên/ tháng 2023-06-22
02 NAM - THAO TÁC ĐÓNG SÁCH ( TOKYO) 2 TOKYO 186.260 Yên/ tháng 2023-06-14
Liên hệ