English Japanese Chinese Traditional German

Đơn hàng đi Nhật - Phía Nam

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
NGHỀ ĐÚC-SAITAMA 1 SAITAMA LCB: tính lương giờ 1028 Yên/ giờ (~ 178.000 Yên/ tháng) 2024-03-29
02 NAM - XỬ LÝ ANỐT NHÔ - NAGANO 2 NAGANO Lương CB : 161,212 yên/ tháng 2024-03-14
01 NAM VÀ 02 NỮ - MÁY TIỆN CNC VÀ KIỂM TRA MÁY MÓC 1 AICHI LCB: 173,389 yên/ tháng 2024-01-29
02 NAM - ĐIỀU KHIỂN MÁY - SHIZUOKA 2 SHIZUOKA LCB: ~171,300 yên/ tháng (~984 yên/h) 2024-01-17
05 NAM-NGHỀ ĐÚC NHỰA-SHIZUOKA 5 SHIZUOKA LCB: 163,350 yên/ tháng ( 984 yên/h) 2023-12-28
04 NỮ-ĐÚC NHỰA-CHIBA 4 CHIBA Lương về tay : ~160,000 yên ,lương giờ 1016 yên/h 2023-12-22
01 NAM-GIA CÔNG CƠ KHÍ-CHIBA 1 CHIBA Tính lương ngày: 8480 yên (1060 yên/giờ) 2023-12-14
01 NAM TIỆN THÔNG THƯỜNG - OSAKA 1 OSAKA LCB: 162,067 yên/ tháng ( 1.100 yên/h) 2023-12-05
1 NAM GIA CÔNG MÁY TIỆN - SAITAMA 1 SAITAMA LCB: 178,320 yên/ tháng 2023-12-12
01 NAM - SƠN KIM LOẠI - SAITAMA 2 SAITAMA ương giờ 987 yên/giờ 2023-10-31
Liên hệ