Đơn hàng đi Nhật - Phía Bắc

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
01 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG KYOTO 1 KYOTO 31.6 Triệu 2022-04-30
03 NAM TẠO HÌNH NHỰA 3 KYOTO 30 Triệu 2022-04-10
03 NAM KHOAN ĐẤT HYOGO 3 HYOGO 32 Triệu 2022-03-31
01 NAM TRÁT VỮA KYOTO 1 KYOTO 32.6 Triệu 2022-04-30
02 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC 2 OSAKA 35.2 triệu 2022-03-31
01 NAM THI CÔNG CHỐNG THẤM NƯỚC 1 OSAKA 35.5 Triệu 2022-03-31
03 NAM CHẾ TẠO ĐỒ SẮT 3 OSAKA 32 Triệu 2022-02-28
02 NỮ LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 2 SHIGA 30 Triệu 2022-02-28
02 NAM THI CÔNG CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG 2 OSAKA 40 Triệu 2022-02-28
THI CÔNG CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG (KHOAN) 2 HYOGO 35 triệu 2022-02-28
Liên hệ