English Japanese Chinese Traditional German

Đơn hàng đi Nhật - Phía Bắc

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
03 NAM CHẾ TẠO ĐỒ SẮT 3 OSAKA 165.726 JPY / tháng 2024-02-28
04 NAM MỘC XÂY DỰNG 4 HYOGO 173.841JPY / tháng 2024-02-27
06 NAM THI CÔNG CỐT SẮT 6 TOKYO 167,080 JPY/tháng 2024-03-28
04 NAM GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI 4 IBARAKI 172.380 JPY/tháng 2024-03-23
02 NAM SƠN KIM LOẠI 2 NAGANO 157.368 JPY/ tháng 2024-01-18
01 NAM RÈN 1 OSAKA 173.787 JPY/ tháng 2024-05-17
04-06 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 4 OSAKA 180.170 yên/ tháng 2024-03-25
03 NAM BẢO DƯỠNG MÁY MÓC 3 OSAKA 179,550 JPY/ tháng 2024-01-22
10 NAM/ 30 NỮ KIỂM TRA MÁY MÓC 10 IBARAKI 165.086 JPY/ tháng 2024-01-10
02 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ KANAGAWA 2 KANAGAWA 171.400 JPY/ tháng 2023-04-25
Liên hệ