Đơn hàng đi Nhật - Phía Nam

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
02 NAM - HÀN BÁN TỰ ĐỘNG 2 AICHI 28 Triệu 2022-08-30
01 NAM - GIA CÔNG DẬP KIM LOẠI 1 AICHI 30 Triệu 2022-08-01
03 NAM - PHUN SƠN ( PHUN SƠN MỘC GIA DỤNG) 3 AICHI 30 Triệu 2022-08-01
03 NAM - MẠ KẼM 3 AICHI 28 Triệu 2022-07-04
03 NAM - SƠN KIM LOẠI 3 AICHI 32 Triệu 2022-07-14
02 NAM - HÀN BÁN TỰ ĐỘNG 2 AICHI 30 Triệu 2022-07-14
03 NAM - CỐT PHA 3 OSAKA 34 Triệu 2022-05-25
03 NAM - MẠ ĐIỆN 3 FUKUSHIMA 28 Triệu 2022-05-29
02 NAM - THI CÔNG SẮT THÉP 2 HYOGO 31 Triệu 2022-06-06
03 NAM - THI CÔNG CÁC THIẾT BỊ XÂY DỰNG 3 HYOGO 34 Triệu 2022-05-27
Liên hệ